Afbouwen van de Webinars en Cursussen

De cursussen en de webinars die ik de afgelopen vijf jaar gegeven heb, zijn ooit mede bedoeld geweest om klanten aan te trekken voor “Meer met mijn Mac“. Dat is niet meer nodig, de website en het via-via kanaal leveren tegenwoordig voldoende mensen op die Mac-support willen hebben. Het afbouwen van de webinars en cursussen is dus een logische volgende stap. Ik ga de zeker de cursussen, fors missen, want het echte contact met mensen voor mijn neus, vind ik nog altijd geweldig.

Alhoewel ik weet dat er mensen zijn die deze stap jammer vinden, is het afbouwen van deze activiteiten een van de ‘knoppen’ waar ik aan kan draaien om ‘Meer met mijn Mac‘ goed beheersbaar te houden. De voorbereiding voor beide zaken kostte altijd extreem veel tijd.
Ik sluit eerst de webinars af en daarna zal ik na de laatst geplande cursussen, zelf geen nieuwe cursussen meer inplannen. Op deze wijze kan ik mijn 240 klanten privé beter bedienen. Door deze stap kan ik voorlopig nog nieuwe klanten aannemen.

Alternatief?

Door mijn sterke wens om b.v. een goede cursus te geven, was de tijdsinvestering, zoals gezegd, altijd erg groot en moest ik maanden van tevoren beslissen dat er dan en dan een cursus vast lag. Dat wil ik niet meer.
Op eigen initiatief doe ik dat dus niet meer. Komt er echter een vraag van buiten, dan is het een andere zaak. Is er dan toch een alternatief? Ja, als de hierboven genoemde zaken geen of nauwelijks een rol spelen, dan ben ik bereid om creatief mee te denken.

Wil je bijvoorbeeld met een groepje van maximaal 5 mensen een keer een bepaald onderwerp samen met mij, eventueel op afstand, bespreken, of daar toelichting over hebben? Of een soort vragenuurtje met Mac-gebruikers uit de straat, ik verzin maar iets? Dat kan. Denk aan beveiliging & privacy, werken met Numbers, iCloud, bestandsbeheer, foto-organisatie, enz. Dat heeft dan ook meer een ad-hoc-karakter en gaat het uit van een vraag van buiten.


Plaats een reactie