Verminderen van de Cursussen en Webinars

Waarom

De cursussen en de webinars die ik de afgelopen vijf jaar gegeven heb, zijn ooit mede bedoeld geweest om klanten aan te trekken voor “Meer met mijn Mac“. Dat is niet meer nodig, de website en het via-via kanaal leveren tegenwoordig voldoende mensen op die Mac-support willen hebben. Het verminderen van de webinars en cursussen, die ook zeer veel voorbereidingstijd vergden, is dus een logische volgende stap.

Cursussen

De afgelopen jaren heb ik jaarlijks vier cursussen gegeven. Dat worden er van af 2020, een of twee. Ik stop er dus niet mee, want het echte contact met mensen voor mijn neus, vind ik nog altijd geweldig!

Webinars

Ik heb de afgelopen periode elke maand een webinar gegeven, maar ik verlaat dus nu het pad van de door mij ingeplande, maandelijkse webinars.

Alternatief?

Op eigen initiatief zal ik dus geen webinars meer op geregelde tijden plannen. Komt er echter een vraag van buiten, dan is het een andere zaak. Er is dus nog wel een alternatief denkbaar. Ik ben bereid om creatief mee te denken!

Wil je bijvoorbeeld met een groepje van 4, 5 of 6 mensen een keer een bepaald onderwerp samen met mij, eventueel op afstand, bespreken, of daar toelichting over hebben? Of een soort vragenuurtje met Mac-gebruikers uit de straat, ik verzin maar iets? Dat kan! Dat heeft dan ook meer een ad-hoc-karakter en gaat het uit van een vraag van buiten. Denk dan aan onderwerpen als beveiliging & privacy, werken met Numbers, iCloud, bestandsbeheer, foto-organisatie, enz.