Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Je treft hieronder de Algemene voorwaarden aan van ‘Meer met Mijn Mac’. De condities waaronder we met elkaar ‘zaken doen’, zijn voor mij gebaseerd op de menselijke maat. Vandaar de onderstaande items in een wat andere vorm, dan je wellicht gewend bent.

Twijfel m.b.t. het corona-virus? Kijk hier hoe ‘Meer met mijn Mac‘ daar mee omgaat.

 • Waar hieronder gesproken wordt over ‘Meer met mijn Mac’, ‘ik’ en ‘mij’, wordt Tom Berends bedoeld.
 • Voor mij persoonlijk geldt, dat ik een goed gevoel moet overhouden aan wat ik middels ‘Meer met mijn Mac’ doe. Daarom handel ik altijd transparant en integer.
 • ‘Meer met mijn Mac’ heeft en voelt de inspanningsverplichting om je zo goed mogelijk te helpen.
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om een complete back-up te hebben. Ik ga ervan uit, dat je die hebt. Heb je geen recente, goede, complete back-up, dan weet je dat eventuele verloren gegane data misschien niet terug te halen is en dat die waarschijnlijk voor goed verloren is. (Heb je moeite met een back-up maken, of ben je er gewoon niet zeker van, dan zorgen we er desgewenst samen voor, dat dit voor elkaar komt.)
 • Het is prettig als je tijdens het bezoek beschikt over alle wachtwoorden.
 • Tevens is het fijn wanneer de Apple-computer zoveel mogelijk up-to-date is. (Heb je moeite met het updaten, of ben je er gewoon niet zeker van, dan zorgen we er desgewenst samen voor, dat dit voor elkaar komt.)
 • Jij bent en blijft verantwoordelijk voor wat je met jouw MacBook of iMac doet. Het is jouw vrije wil en verantwoordelijkheid om gegeven adviezen al dan niet op te volgen.
 • Graag communiceren met mij via mail, liever niet via Whatsapp of Sms. Zo heb ik alle communicatie met jou op maar 1 plek.
 • Bekijk altijd vooraf de tarieven.
 • Het is voor jou en voor mij prettig, als je de factuur binnen de termijn van 7 dagen betaalt. Doe dit t.n.v. T. Berends, onder de vermelding van het factuurnummer naar bankrekeningnummer NL82ASNB0942664310. Alles wat je nodig hebt voor een juiste betaling, staat ook samengevat onderaan de factuur.
 • Per sessie ontvang je een factuur.
 • Je hebt als klant altijd recht op vijf minuten gratis ‘Korte hulp‘ via 06-49887936, info@meermetmijnmac.nl, of via meekijken op afstand.
 • Je hebt recht op snelle beantwoording van jouw mail die gericht is aan info@meermetmijnmac.nl. De termijn die hiervoor staat is 24 uur. Tip: zet: Tom Berends – info@meermetmijnmac.nl – 06-49887936 in de contacten-app. Dat verkleint het risico dat mijn mail in jouw spambox verdwijnt.
 • Tot 2 uren van tevoren mag je de afspraak kosteloos annuleren. Zeg je de afspraak na 2 uren voorafgaand aan de gemaakte afspraaktijd af, dan factureert ‘Meer met mijn Mac’ 1 kwartier.
 • Ben ik al onderweg, dan worden 2 kwartieren plus de reiskosten tot dat punt gefactureerd.
 • Volg je een groepscursus, of komt ‘Meer met mijn Mac‘ bij je thuis, dan krijgt je de nieuwsbrief, die ongeveer 3 keer per jaar verschijnt. Onderaan de nieuwsbrief kun je eventueel eenvoudig aangeven dat je geen prijs stelt op deze nieuwsbrief. Je kunt dat ook per mail aangeven.
 • Wanneer je besluit diensten van ‘Meer met mijn Mac‘ af te gaan nemen, geef je daarmee toestemming dat ‘Meer met mijn Mac‘ jouw n.a.w.-gegevens overeenkomstig de AVG vastlegt en beheert. Zie daarvoor de Privacyverklaring. In mijn bevestigings-e-mail, zal ik je vragen aan te geven dat je akkoord bent met de Tarieven en deze Algemene Voorwaarden.
 • Ik stel feedback van welke aard dan ook, altijd op hoge prijs.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangepast; het is dus goed om deze voorwaarden voorafgaand aan het bezoek te bekijken.

Laatste update: 22-08-2021