Foto’s ordenen op mijn iMac of MacBook

Foto's ordenen op een Mac

Wanneer ik mensen thuis kom helpen met hun Apple computervragen, dan zit daar vaak ook een vraag bij als: “Hoe kan ik het beste mijn foto’s ordenen op mijn iMac of MacBook?” Dat kan op heel veel verschillende manieren, het is vaak afhankelijk van wat een klant wil. Maar omdat deze tip geschreven is voor een groot publiek, zal ik dus hieronder een algemene methode uitleggen die voor de meeste mensen bruikbaar is. Ik zelf heb mijn foto’s ook zo geordend!

Uitgangspunten

Ik ga hierbij uit van de situatie die ik bij veel klanten aantref:

  • Er zijn een paar duizend foto’s te ordenen,
  • Vroeger gebruikte men iPhoto,
  • Men wil per jaar gebeurtenissen geordend bij elkaar hebben staan,
  • Het is een rommeltje geworden van allerlei mappen en albums,
  • De moed zinkt al in de schoenen bij de vraag hoe dit aan te pakken.

Als dit herkenbaar is, dan is de kans groot, dat dit het begin is van minder chaos en meer ordening! We gaan foto’s ordenen! Doel van deze handleiding is het maken van een gestructureerde verzameling van ‘Gebeurtenis-albums’ die geordend is per jaar. Tip: lees dit artikel eerst een keer helemaal door, zodat je de rode draad gaat herkennen voordat je daadwerkelijk begint!

Eerst de termen: bibliotheek / map / album

Bibliotheek

De grote verzameling van al je foto’s in de Foto’s-app is de bibliotheek. Je vindt hem in de Foto’s-app helemaal links bovenaan in de navigatiekolom, gewoon met de naam Foto’s. Hij wordt ook wel ‘de bibliotheek’ genoemd. Dat zijn dus jouw echte foto’s.
Belangrijk: foto’s die je hieruit verwijdert, verwijder je echt. (Alhoewel, er is nog wel een tijdelijk achterdeurtje!)

Map

Het is wat het zegt, een map. In een map kunnen geen losse foto’s zitten. In een map kunnen wel albums en andere mappen zitten. Aardig om te weten: Wanneer je toch een of meerdere foto’s in een map probeert te slepen, dan wordt daar automatisch een album van gemaakt! Logisch, want in een map kunnen geen losse foto’s zitten.
Belangrijk: als je een map met albums verwijdert, verwijder je de map met de albums, maar de foto’s blijven gewoon bestaan in de bibliotheek.

Album

Een album is een samenhangende groep met foto’s over een bepaald onderwerp, b.v. 2018 Verjaardag Peter. In een album kunnen geen mappen zitten. Een album is dus een ordeningsmiddel dat jij zelf kan benoemen en vullen met foto’s.
Belangrijk: foto’s die je verwijdert uit een album, blijven bestaan in de bibliotheek.

Foto’s ordenen: het stappenplan

We gaan al de hierboven genoemde zaken gebruiken. We gaan zorgen voor een overzichtelijke jaar-structuur met daarin wat ik zelf noem ‘Gebeurtenis-Albums’ die per jaar bij elkaar komen te staan. Het stappenplan voor deze operatie is als volgt:
A Foto’s opschonen (moet toch gebeuren en het ruimt op!)
B Jaar-mappen maken (hierin komen de Gebeurtenis-albums)
C Gebeurtenis-albums per jaar maken (die komen in de Jaar-mappen terecht)

Overzicht creëren, daarna foto’s ordenen

We beginnen met het zo klein mogelijk maken van de fors gevulde navigatiekolom aan de linker kant van het Foto’s-app scherm: je ziet daar veel driehoekjes staan. Je hebt ze in 2 soorten: met de punt naar rechts (ongeopend) of met de punt naar beneden (geopend). Klik op alle driehoekjes die de punt naar  beneden hebben, daardoor klapt dat onderdeel dicht. Dan zie je ook makkelijker de grote hoofdafdelingen staan: Bibliotheek, Gedeeld (eventueel), Albums en Projecten.

A Foto’s opschonen

Beslis eerst of je gaat werken van heden naar het verleden, of dat je dat andersom gaat doen. Ik werk in deze handleiding van heden naar verleden. Klik op Foto’s (de bibliotheek dus, links boven in de navigatiekolom). Boven in het scherm verschijnen de vier overzicht-knoppen: Foto’s, Momenten, Sets en Jaren (Mojave) / Jaren, Maanden, Dagen, Alle foto’s (Catalina). Klik op Momenten of Maanden en verwijder de verkeerde, slechte foto’s die in dat moment van dat jaar weg kunnen.
Een paar tips over het selecteren van foto’s:

  • Aaneengesloten foto’s verwijderen: selecteer de eerste foto > houd dan de Shift-toets ingedrukt en klik op de laatste van de serie en laat de Shift los > Klik met rechts op de selectie en kies Verwijder x foto’s.
  • Niet aaneengesloten foto’s verwijderen: selecteer een foto > houd de CMD-toets ingedrukt tijdens het (de)selecteren van de andere foto’s > klik met rechts op de selectie en kies Verwijder x foto’s.
  • Wanneer er veel dubbele foto’s in de Bibliotheek staan, dan kan je daar heel erg veel tijd aan kwijt zijn om ze te verwijderen. Vaak gooien mensen daardoor het foto-bijltje er bij neer. Maar daar is in de AppStore een oplossing voor: Duplicate Photos Fixer Pro. Nadeel: je moet er even mee leren werken, want de interface is wat apart. Voordelen: het kost niet veel en hij doet goed zijn werk. En, je kunt er exact gelijke foto’s mee opsporen, maar ook ongeveer gelijke foto’s zijn op te zoeken!

B Jaar-mappen maken

Nu gaan we de ‘bakjes’ maken waar straks de ‘Gebeurtenis-albums’ uit stap C in terecht gaan komen. Zoek Mijn albums, dat vind je in de navigatiekolom. Ga met de muis op die afdeling staan, dus niet klikken. Er verschijnt een plus-icoontje. Klik en kies daar voor Nieuwe map. Geef die nieuwe map het jaar als naam, dus in mijn geval ‘2019’.  Herhaal deze stap voor alle andere jaren.
Tip: Je kunt Jaar-mappen, als je klaar bent met het aanmaken, in de juiste volgorde verslepen.

C Gebeurtenis-albums maken

Nu we de Jaar-mappen (‘jaar-bakjes’) hebben, kunnen we de Gebeurtenis-albums gaan maken.
Klik achtereenvolgens op Foto’s > Momenten / Maanden > kies daar een ‘moment’ uit, bijvoorbeeld de verjaardag van Karin toen zij 50 jaar werd. Bij Catalina kies je b.v. Dagen of Maanden.
Of: Klik met rechts op een van die foto’s in dat moment en kies: Selecteer moment. Alle foto’s in dat moment zijn nu geselecteerd. Sleep die sectie tot OP de jaarmap met de naam ‘2019’ en laat de selectie daar terecht komen.
Of: Je selecteert gewoon een aantal bij elkaar horende foto’s en je sleept ze tot OP een jaarmap, b.v. ‘2019’.
Je ziet dat de foto’s niet los in map ‘2019’ terecht komen, maar dat er automatisch een album aangemaakt wordt, waar ze in zitten. Geef dat album een duidelijke naam b.v. in mijn geval: ‘2019 Karin verjaardag 50 jaar’. Dat doe je door met rechts te klikken op het nieuwe album. Wees consequent in de naamgeving, ik adviseer dus: Jaartal en dan de Beschrijving. Herhaal stap C voor het maken van alle andere Gebeurtenis-albums voor 2019. Wanneer dat klusje er op zit, dan ga je op de zelfde manier 2017 doen, enz.

iPhoto overblijfselen

Het kan zijn dat je al een heleboel Gebeurtenis-albums hebt die zijn ontstaan toen je overging van iPhoto naar Foto’s. Tip: voorzie die albums elk van een juiste naam, dus b.v. ‘2015 Vakantie La Palma’ en versleep die dan naar de Jaar-map waar hij eigenlijk in thuis hoort. Op die manier ruimt die lange lijst met mappen onderaan de navigatiekolom ook meteen mooi op! Er zijn echter ook mensen die al die oude albums uit het iPhoto-tijdperk in één keer verwijderen en ze zelf opnieuw aanmaken zoals bij stap C. Op die manier is alles ‘vers’ geordend.

Belangrijke opmerkingen!

Backups

Foto’s zijn de belangrijkste ‘documenten’ die een mens kan hebben. Dus: zorg voor kopieën, backups, etc.! Het volgen en uitvoeren van deze handleiding doe je natuurlijk op eigen risico.

iCloud

Voor de meesten onder ons is het verstandig om foto’s ook in iCloud te hebben. Voordelen: Bij brand / diefstal heb je al je foto’s nog en als je foto’s met je iPhone maakt, dan staan ze even daarna zonder kabeltje te gebruiken ook op jouw Mac. Er is dan sprake van een 1 op 1 synchronisatie tussen jouw Apple apparaten, wanneer je daar de betreffende vinkjes goed hebt staan. Er is hierover nog veel meer te vertellen, maar daar gaat dit artikel niet over.
(controle: Foto’s app > Foto’s > Voorkeuren > tabblad iCloud > iCloud-foto’s)
Nu is van belang om te bedenken dat, als je iCloud-foto’s aan hebt staan, alles wat je doet met mapjes en albums e.d. ook gebeurt in iCloud en de andere apparaten.

Oeps!

Het gebeurt iedereen, je gooit iets weg, of je versleept een groep foto’s en je laat ze op een verkeerde plek neer komen, oeps!
Geen paniek, je houdt de CMD-toets ingedrukt en tikt een of meerdere keren op Z. Voilà, het is meteen weer hersteld!
Tip: experimenteer eens met een actie die opzettelijk verkeerd is en oefen er mee.

De afdeling ‘Geïmporteerd’

Wanneer je foto’s importeert, dan zijn die na de import te zien op 2 plaatsen: Foto’s (de bibliotheek) en Geïmporteerd. Eigenlijk staan de geïmporteerde foto’s fysiek alleen in de Foto’s-bibliotheek. De zichtbare foto’s in ‘Geïmporteerd’ zijn dus slechts verwijzingen.
Maar kijk uit! Wanneer je een of meerdere foto’s uit ‘Geïmporteerd’ verwijdert, dan verwijder je hem/ze ook uit ‘Foto’s’! Oefen dat even met 1 foto! Conclusie: de map ‘Geïmporteerd’ is alleen om te controleren of ze zijn geïmporteerd. Maak die map dus niet leeg!

Diversen

Er staan in de ‘Momenten’ van de bibliotheek ook niet-gebeurtenis-foto’s, b.v. van een vogel, of van een boekpagina, e.d. Die incidentele foto’s ordenen gaat niet handig in het jaar-gebeurtenissen-systeem. Als je daar een beetje mee zit, dan kan het handig zijn om onderin in jaarmap ‘2019’ een ‘2019 Diversen’ album aan te maken.

Wat gebeurt er als je een foto verwijdert?
Foto’s verwijderen

Tot slot

Iedereen is anders, dus ook als het gaat om de vaardigheid in het uitvoeren van dit soort operaties. Twijfel je, na het lezen van dit stappenplan, doe het dan niet. Jouw fotoverzameling is te waardevol om daar ondoordacht mee om te gaan.
Als je wilt, kom ik bij jou thuis om samen de structuur neer te zetten en leer ik jou ook de handelingen die nodig zijn om het verder zelf in te richten!

Veel plezier en succes!