Foto’s ordenen op een iMac of MacBook

Foto's ordenen op een Mac

Wanneer ik mensen thuis kom helpen met hun Apple computervragen, dan zit daar vaak ook een vraag bij als: “Hoe kan ik het beste mijn foto’s ordenen op mijn Mac? Dat kan op heel veel verschillende manieren, het is vaak afhankelijk van wat een klant wil. Maar dit artikel is geschreven voor een groot publiek. Ik zal dus hieronder een algemene methode uitleggen die voor de meeste mensen bruikbaar is. Ik zelf heb mijn foto’s ook zo geordend!

Uitgangspunten

Ik ga hierbij uit van de situatie die ik bij veel mensen aantref:

 • Er zijn een paar duizend foto’s te ordenen,
 • Vroeger gebruikte men iPhoto,
 • Men wil per jaar de gebeurtenissen geordend bij elkaar hebben staan,
 • Het is een rommeltje geworden van allerlei mappen en albums,
 • De moed zinkt al in de schoenen bij het zien van het Foto’s-app icoon.

Als dit herkenbaar is, dan is de kans groot, dat dit het begin is van minder chaos en meer ordening! We gaan foto’s ordenen! Doel van deze handleiding is het maken van een gestructureerde verzameling van ‘Gebeurtenis-albums’ die geordend is per jaar. Tip: lees voordat je gaat beginnen, dit artikel eerst een keer helemaal door, zodat je de rode draad gaat herkennen!

De termen: navigatiekolom / bibliotheek / map / album / slim album

De navigatiekolom is te vinden aan de linker kant van het scherm van de Foto’s-app. Je vindt daar alle afdelingen die Apple al voor je gemaakt heeft en daaronder zie je jouw mappen en albums. Je vindt zo’n navigatiekolom trouwens ook in de Finder en in de Mail-app.

Bibliotheek

De grote verzameling van al je foto’s in de Foto’s-app is de bibliotheek. Je vindt hem in de Foto’s-app helemaal links bovenaan in de navigatiekolom, gewoon met de naam Bibliotheek. Dat zijn dus jouw echte foto’s.
Belangrijk: foto’s die je hieruit verwijdert, verwijder je echt. (Alhoewel, er is nog wel een tijdelijk achterdeurtje!)
Tip: vergelijk de bibliotheek met en schoenendoos.

Map

Een map is een ordeningsmiddel voor albums. In een map kunnen geen losse foto’s zitten. In een map kunnen wel albums en andere mappen zitten. Aardig om te weten: Wanneer je toch een of meerdere ‘losse’ foto’s in een map probeert te slepen, dan wordt daar automatisch een album van gemaakt! Logisch, want in een map kunnen geen losse foto’s zitten.
Belangrijk: als je een map met daarin gevulde albums verwijdert, verwijder je die map met die albums en die foto’s die daar in zitten, maar de foto’s blijven nog wel gewoon bestaan in de bibliotheek. Lees die laatste zin even 2 keer!
Tip: vergelijk een map met een kast.

Album

Een album is een samenhangende groep foto’s over een bepaald onderwerp, b.v. “2023 Op Solex naar Terschelling“. Een album is dus een ordeningsmiddel dat jij zelf kan benoemen en vullen met foto’s. Het icoon van een leeg album ziet er uit als 2 witte rechthoekjes en is het album gevuld, dan zie je heel klein fotootje. In een album kunnen geen mappen of albums zitten.
Belangrijk: foto’s die je verwijdert uit een gewoon album, blijven bestaan in de bibliotheek. Lees die laatste zin even 2 keer!
Tip: vergelijk een album met een foto-album dat in jouw kast staat.

Slim album

Een slim album is geen gewoon album, maar een heel bijzonder album. Simpel gezegd is het een album waar je een of meerdere opdrachten aan geeft, b.v. “Verzamel jij alle foto’s die zijn genomen in 2023.” Dat slimme album verzamelt dus braaf, automatisch alle foto’s uit de bibliotheek, die gemaakt zijn in 2023. Maar ook de toekomstige foto’s van 2023 zullen er automatisch in terecht komen! Eigenschappen van een slim album: Je kunt er zelf geen foto’s in zetten, dat doet hij immers zelf. Het is dus een soort machientje, vandaar het symbooltje van het tandwieltje. En, als je een foto verwijdert uit een slim album, dan verwijder je hem ook uit de bibliotheek (links boven in de navigatiekolom). Aardig om te weten in dit verband: verwijder je het hele slimme album, dan verdwijnen de foto’s die daar in staan niet uit de bibliotheek. Wij gaan straks het slimme album gebruiken slechts als een hulpmiddel tijdens het ordenen.
Tip: vergelijk een slim album met een soort robot-speurhond die een opdracht meekrijgt.

Foto’s ordenen op een Mac: het stappenplan

We gaan al de hierboven genoemde zaken gebruiken. We gaan zorgen voor een overzichtelijke jaar-structuur met daarin, wat ik zelf noem, ‘Gebeurtenis-Albums’ die per jaar bij elkaar komen te staan. Het stappenplan hiervoor is als volgt:
A Overzicht creëren / Opruimen
B Jaar-mappen maken (hierin komen de Gebeurtenis-albums)
C Slimme albums maken
D Gebeurtenis-albums per jaar maken (die komen in de Jaar-mappen terecht)
E Onbelangrijke, niet in een album geplaatste foto’s simpel verwijderen

A Overzicht creëren / Opruimen

We beginnen met het zo klein mogelijk maken van de fors gevulde ‘navigatiekolom’ aan de linker kant van het Foto’s-app scherm. Je ziet daar veel driehoekjes staan. Je hebt ze in 2 soorten: met de punt naar rechts (ongeopend) of met de punt naar beneden (geopend). Klik op de driehoekjes die staan achter de afdelingen: Mediatypen, Gedeelde albums, Mediatypen, Mijn albums en Mijn projecten. Zorg er daarbij voor dat de driehoekjes de punt naar rechts hebben, dan staan die onderdelen dicht. Dan zie je ook makkelijker de grote Hoofdafdelingen met grijze letters staan: Foto’s, Albums en Projecten.

Klik Mijn albums open en zorg er voor dat alle driehoekjes overal in die afdeling naar beneden staan, dan staan ze dus allemaal open. Binnen de afdeling Mijn albums zie je nu alle mappen en albums die je ooit hebt gemaakt. Dat kunnen er echt heel erg veel zijn! Je staat nu voor een belangrijke keuze:
A Al die mappen en albums van vroeger verwijderen, vaak zijn het gestrande pogingen om te ordenen en overblijfselen uit de iPhoto-tijd. Bij deze keuze A werkt de verdere beschrijving in dit artikel.
B De mappen en albums laten staan en ze later eventueel hergebruiken. Ik adviseer zeer sterk om ze te verwijderen, zo is deze handleiding ook geschreven, het beoogde doel zal je niet bereiken waneer je voor B kiest. Belangrijk om te beseffen: Als je een gewoon album, of een map verwijdert, dan blijven de foto’s WEL gewoon in de bibliotheek staan. Als je hierover twijfelt of je foto’s dan niet allemaal verdwijnen:
Tip 1: Lees de omschrijving hierboven nog eens van wat een ‘map’ is en wat een ‘album’ is.
Tip 2: Experimenteer met een onbeduidend mapje of albumpje en verwijder dat. Je zult zien dat de foto’s die daar in stonden, nog steeds wel allemaal in de bibliotheek staan.
Tip 3: In de navigatiekolom (linker kolom) van de Foto’s-app kan je niet meerdere mappen en albums tegelijkertijd selecteren en daarna verwijderen. Maar je hoeft het toch niet per stuk te doen! Selecteer de map Mijn albums > selecteer alle mappen en albums door de Command-toets ingedrukt te houden en dan de a-toets gebruiken. Daarna zijn alle mappen en albums in de map Mijn albums in 1 keer geselecteerd! Daarna kan je ze dus ook in 1 x verwijderen!

B Jaar-mappen maken

Nu we overzicht hebben gecreëerd en hebben opgeruimd, gaan we ‘Jaar-mappen’ (‘kasten’ weet je nog wel?) maken, waar straks de ‘Gebeurtenis-albums’ uit stap D in terecht gaan komen. Zoek Mijn albums, dat vind je in de navigatiekolom. Ga er met de muis op staan, dus niet klikken. Er verschijnt een plus-icoontje. Klik en kies daar Map. Soms is het plus-icoontje slecht te zien, rechtsklik dan op Mijn albums. Geef die nieuwe map als naam het jaartal, dus in ons geval ‘2023’.  
Herhaal deze stap voor alle andere jaren.
Tip: Je kunt ‘Jaar-mappen’, als je klaar bent met het aanmaken, in de juiste volgorde verslepen. Gaat dat een keer mis, kijk dan onderaan bij Belangrijke opmerkingen > Oeps.
Tip: Om de Jaar-mappen makkelijker te sorteren: Rechtsklik op de map Mijn albums > Sorteer > Naam.

C Slimme albums maken

Nu we de ‘Jaar-mappen’ (de ‘kasten’) klaar hebben, gaan we daarin de ‘Slimme albums’ maken. We gaan ons eerste super Slimme album maken in de Jaar-map 2023. Alle foto’s uit 2023, die nog niet in een album staan, zullen automatisch in dat Slimme album komen te staan, ja! Hoe maak je dat super slimme album?
Klik op het icoontje van Jaar-map 2023 (dus niet op het driehoekje) > klik op het plusje dat verschenen is > klik op Slim album > Geef het de naam ‘2023’.
Eerste zoek-criterium: Vul de 3 zoek-criteria vakjes in: Aanmaakdatum / Ligt tussen / 01-01-2023 en 31-12-2023.
Daarna gaan we een tweede criterium toevoegen, dus klik achter aan die regel op de plus.
Tweede zoek-criterium: Album / Is niet / Willekeurig. (zie je dat niet, dan heb je een te oud besturingssysteem of een te oude Mac)
Dit alles betekent dat de totale opdracht aan het Slimme Jaar-album in gewone mensen taal zou zijn: “Verzamel uit de grote bibliotheek alle foto’s die in 2023 zijn genomen op voorwaarde dat die nog niet in het een of andere album zitten.”
Zorg ervoor dat in dat venstertje in de regel onder de naam van het ‘Slimme album’ staat: Voldoe aan alle van de volgende voorwaarden.
Nu moeten die andere jaarmappen van 2022 enz. ook zo’n eigen Slim Jaar-album krijgen. Dat kan je gewoon met de hand doen zoals hierboven beschreven staat. Maar je kan het ook sneller doen:
Rechtsklik op het Slimme Jaar-album van 2023. Kies Dupliceer slim album. Versleep dat Slimme Jaar-album tot op Jaarmap 2022. Wel nog even aanpassen door met rechts te klikken op dat net ontstane Slimme Jaar-album, kies Wijzig slim album daar verander je dan natuurlijk alleen nog de naam (2022) en de data.
Tip: vul bij het eerste zoekcriterium bij de datumvelden eerst het jaar in, dan de maand en tenslotte de dag.
Deze stap herhaal je in alle andere Jaar-mapppen.
Opmerking: slimme albums zie je alleen op je Mac, dus niet op je iPhone of iPad.

(macOS Sonoma)

D Gebeurtenis-albums per jaar maken

Nu we in elke Jaar-map een Slim jaar-album hebben staan, kunnen we de Gebeurtenis-albums gaan maken in de Jaar-map. Het Slimme jaar-album is een hulpmiddel om de Gebeurtenis-albums mee aan te maken.
Je opent het Slimme Jaar-album 2023, vanuit dat ‘hulpje’ gaan we steeds de Gebeurtenis-albums samenstellen. (Leuk: kijk boven in het Slimme jaar-album hoeveel items er in zitten.) Daar selecteer je een aantal bij elkaar horende foto’s, b.v. de foto’s die gemaakt zijn bij het afzwemmen van kleinkind Ravi. (zie voor het handig selecteren van foto’s de tips daarover hieronder bij Belangrijke opmerkingen > Handig selecteren van Foto’s.) Daarna sleep je ze tot OP een jaarmap, b.v. ‘2023’. Als je ze daar los laat, dan merk je dat de foto’s niet zo maar los in Jaar-map ‘2023’ terecht komen, maar dat er automatisch een album aangemaakt wordt, waar ze in zitten. Geef dat album een duidelijke naam b.v. in mijn geval: ‘2023 Afzwemmen Ravi’.
Hierdoor zal het aantal foto’s in dat Slimme jaar-album natuurlijk afnemen, kijk maar hoeveel er nu nog in staan. (dit komt door het tweede zoek-criterium dat je hebt toegevoegd) Herhaal stap D voor het maken van alle andere Gebeurtenis-albums voor 2023. Natuurlijk verwijder je in stap D ook meteen de foto’s uit het Slimme jaar-album, die sowieso weg kunnen. Maar, belangrijk, verwijder alleen foto’s uit een slim album, als je ze echt wil verwijderen. Want dan verdwijnen ze ook uit de foto-bibliotheek en dus ook uit het gebeurtenis-album. Wanneer dat klusje er op zit, dan ga je op de zelfde manier 2022 doen, enz.
Tip: je kunt op deze manier alle albums in één keer sorteren, je hoeft dat dus niet met de hand te doen door ze te gaan verslepen!

E Onbelangrijke, niet in een album geplaatste foto’s simpel verwijderen

Als het goed is dan ben je nu klaar met het plaatsen van foto’s in de Gebeurtenis-albums. Nu zijn er twee situaties: Of je hebt in de Slimme albums de onbelangrijke foto’s al verwijderd en zijn die Slimme albums dus leeg. In dat geval ben je nu helemaal klaar! Of je hebt de onbelangrijke, niet in een Gebeurtenis album geplaatste foto’s nog in de Slimme albums staan. Wanneer je er zeker van bent dat de foto’s die niet in een Gebeurtenis album geplaatst zijn weg kunnen, dan is dit een handige mogelijkheid:

Maak in Mijn albums een Slim album > Geef dat bijvoorbeeld de naam NietInAlbumKanWeg > Geef als zoekcriterium op: Album / Is niet / Willekeurig
Dat Slimme album verzamelt dus alle foto’s die niet in een album zijn gezet, die waren dus niet belangrijk, dus die kunnen weg. Daarna kan je die grote groep met Command + a uit het NietInAlbumKanWeg album verwijderen. Wat je niet moet doen: het gevulde slimme album met inhoud verwijderen, want dan blijven de foto’s toch in de bibliotheek staan.
Op deze wijze maak je veel ruimte vrij op je Mac en dus ook in iCloud. In een van de reacties op dit artikel staat dat Saskia zo 26.000 foto’s heeft kunnen verwijderen van haar Mac en dus van iCloud!
Een voorwaarde is natuurlijk wel je dat je klaar bent met het maken van de Gebeurtenis albums en dat je er zeker van bent dat alle niet in een Gebeurtenis album geplaatste foto’s weg kunnen.

De laatste stap in dit proces is het eventueel definitief verwijderen van de foto’s die net zijn verwijderd. Ja, want die zijn nog niet echt weg, ze blijven namelijk nog 30 tot maximaal 40 dagen in de afdeling “Recent verwijderd” staan. Wil je ze meteen definitief weg hebben, dan kan je ze in de afdeling “Recent verwijderd” met Command + a allemaal selecteren en dan echt verwijderen.

Belangrijke opmerkingen!

Backups

Foto’s zijn zo ongeveer de belangrijkste ‘documenten’ die een mens kan hebben. Dus: zorg voor kopieën, backups, etc.! Het volgen en uitvoeren van deze handleiding doe je natuurlijk op eigen risico.

Werk-tip

Als je echt hier mee gaat beginnen, pak dan de iPhone of nog liever de iPad er naast bij. Daar zoek je deze uitlegpagina op en dan heb je jouw hele Mac scherm tot je beschikking om in te werken. Wel zo handig!

iCloud

Voor de meesten onder ons is het verstandig om foto’s ook in iCloud te hebben. Voordelen: Bij brand / diefstal heb je al je foto’s nog en als je foto’s met je iPhone maakt, dan staan ze even daarna zonder kabeltje te gebruiken ook op jouw Mac. Er is dan sprake van een 1 op 1 synchronisatie tussen jouw Apple apparaten, wanneer je daar de betreffende vinkjes goed hebt staan. Er is hierover nog veel meer te vertellen, maar daar gaat dit artikel niet over. (controle: Foto’s app > Foto’s > Voorkeuren > tabblad iCloud > vinkje bij: iCloud-foto’s) Overigens, als je niet alle foto’s in iCloud en dus op alle apparaten wilt hebben staan, dan is dit interessant voor jou.
Nu is van belang om te bedenken dat, als je iCloud-foto’s aan hebt staan, alles wat je doet met mappen en Gebeurtenis-albums, ook gebeurt in iCloud en de andere apparaten. De enige uitzondering daarop zijn de Slimme albums, die zal je nooit op je iPhone of iPad zien. Wat je tegenwoordig wel zal zien in een (Jaar-) map, dat is een album met de naam Alle foto’s. Wat zit daarin? Alle foto’s samengevoegd die ook in al de Gebeurtenis-albums staan in die Jaar-map. JouwApple-devices hebben overigens wel een poos nodig om alles te synchroniseren, geduld dus en leg ze aan de lader.

Wat zijn ‘referentiebestanden’?

Voor de compleetheid van dit artikel, moet ik dit even benoemen, maar geen zorgen, referentiebestanden komen zelden voor.
Voorkom dat je, zonder dat je het beseft, manipuleert met foto’s die niet echt in de bibliotheek zitten. Die foto’s zijn dus wel zichtbaar in de de Foto’s-app, maar zitten fysiek niet in de bibliotheek. Dat kan. Die foto’s worden ook wel Referentiebestanden genoemd. Controleer dit vooraf: Selecteer alle foto’s in de bibliotheek > Klik linksboven in de navigatiekolom op Bibliotheek (of Foto’s) > Selecteer met CMD + a alle foto’s. Geef daarna aan dat in het vervolg geen referentiebestanden meer mogen ontstaan door te gaan naar: Foto’s > Voorkeuren > zet een vinkje bij Importeren. Daarna: Voorkeuren > Archief > Verzamel. Goed om te weten: het komt niet vaak voor dat je te maken hebt met referentiebestanden.

Hoe ontstaan ‘referentiebestanden’?

Hoe kunnen die referentiebestanden dan ontstaan? Dat kan doordat er een vinkje ontbreekt bij: Foto’s-app > Voorkeuren > Tabblad Algemeen > Er moet een vinkje staan bij Kopieer onderdelen naar Foto’s-bibliotheek. Staat dat er namelijk niet, en je importeert foto’s, dan komen die foto’s niet echt in de bibliotheek te staan, maar in een soort “bijkamertje” van de de Bibliotheek. Het gevolg daarvan is dus ook dat die referentie-foto’s niet synchroniseren met iCloud. Wil je makkelijk zien welke foto’s referentie-foto’s zijn? Dat doe je zo: open de bibliotheek > Weergave > Selecteer Metagegevens. Dan zal je zien dat er in de rechterbovenhoek van de foto’s die referentiebestand zijn, een vraagtekentje staat in een onderbroken vierkant kadertje!

Dubbele foto’s verwijderen

Wanneer er veel dubbele foto’s in de Bibliotheek staan, dan kan je daar heel erg veel tijd aan kwijt zijn om ze met de hand te verwijderen. Vaak gooien mensen daardoor het foto-bijltje er bij neer. Overigens, de Bibliotheek is de enige plek waar je moet checken of er dubbele foto’s in staan. Maar, vanaf macOS Ventura, zijn daar 2 goede oplossingen voor, gratis en betaald:

De Foto’s-app. Je vind hier een drietal stappen, waarmee je gratis binnen de Foto’s-app dubbele foto’s en video’s kunt opsporen en verwijderen. Ik raad je aan voor deze gratis Apple-variant te kiezen.

PowerPhotos. Het programma PowerPhotos kost ongeveer 3 tientjes. Je kunt niet alleen dubbele foto’s opsporen, maar je kunt ook eenvoudig manipuleren met meerdere bibliotheken. Voordelen: het kost dus niet veel en hij doet goed zijn werk.

Voordat je PowerPhotos gaat gebruiken

Als je dubbele foto’s gaat verwijderen met PowerPhotos, zorg er dan van tevoren voor dat tijdens dat ontdubbelen, de bibliotheek niet is geoptimaliseerd. Controleer dit vooraf: Foto’s-app > Voorkeuren > tabblad iCloud > Selecteer: Download originelen naar deze Mac. Dit betekent dat een behoorlijke poos daarna, alle foto’s in volledige resolutie op de Mac staan. Besef van tevoren natuurlijk wel dat je daar voldoende opslagruimte voor moet hebben. Na de ontdubbel-procedure met PowerPhotos raad ik aan om die instelling weer terug te zetten naar Optimaliseer Mac-opslag. Belangrijk: de twee procedures: Download originelen naar deze Mac en Optimaliseer Mac-opslag, geef die veel tijd, heb dus geduld.

Oeps!

Het gebeurt iedereen, je gooit iets weg, of je versleept een groep foto’s en je laat ze op een verkeerde plek neer komen. Oeps!
Geen paniek, je houdt de CMD-toets ingedrukt en tikt een of meerdere keren op Z. Voilà, het is meteen weer hersteld!
Tip: experimenteer eens met een actie die opzettelijk verkeerd is en oefen met CMD+z.

Foto’s importeren

Het is geen verkeerd idee om alle foto’s die je op de verschillende drives, sticks en mappen in de Finder hebt staan, eerst te importeren in de Bibliotheek. Hoe je dat doet, lees je hier.

De afdeling ‘Geïmporteerd’

Wanneer je foto’s importeert, dan zijn die na de import te zien op 2 plaatsen. In de Bibliotheek, of, zoals het in oudere versies heet: Foto’s en ook in Geïmporteerd. Eigenlijk staan de geïmporteerde foto’s fysiek alleen in de Foto’s-bibliotheek. De zichtbare foto’s in ‘Geïmporteerd’ zijn dus slechts verwijzingen.
Maar kijk uit! Wanneer je een of meerdere foto’s uit ‘Geïmporteerd’ verwijdert, dan verwijder je hem/ze ook uit Bibibliotheek, de echte bibliotheek dus! Oefen dat even met 1 foto!
Conclusie: de map ‘Geïmporteerd’ is alleen om in te kijken, te controleren of ze zijn geïmporteerd. Het is dus slechts een soort log-boek. Maak die map dus niet leeg!

Diversen

Er staan in de bibliotheek ook niet-jaargebonden foto’s, b.v. van een vogel, of van een boekpagina, e.d. Die incidentele foto’s ordenen gaat niet handig in dit jaar-gebeurtenissen-systeem. Als je daar een beetje mee zit, maak dan, onder de laatste jaarmap een map ‘Diversen’ aan. Daar in kan je, als je dat wilt, andere (sub-)mappen maken, b.v. Tuin, Hond, enz. In die map Tuin, kan je dan een album maken met alle tuin-foto’s. En in die map Hond, kan je dan een album met alle honden-foto’s maken.

Handig selecteren van foto’s
 • Aaneengesloten foto’s verwijderen: selecteer de eerste foto > houd dan de Shift-toets ingedrukt en klik op de laatste van die serie en laat de Shift los > Klik met rechts op de selectie en kies Verwijder x foto’s.
 • Niet aaneengesloten foto’s verwijderen: selecteer een foto > houd de CMD-toets ingedrukt tijdens het (de)selecteren van de andere foto’s > Klik met rechts op de selectie en kies Verwijder x foto’s.
Foto’s verwijderen

Wat gebeurt er als je een foto verwijdert? Daar heb ik een overzichtje van gemaakt: Foto’s verwijderen
Overigens: wanneer je nog nooit foto’s hebt weggegooid, dan vind je de prullenbak, die binnen de Foto’s-app heet: Recent verwijderd, niet in de navigatiekolom! Typisch Apple: als je nog nooit iets hebt weggegooid heb je ook geen prullenbak nodig;-)
Tip: Over het verwijderen van foto’s gesproken: wanneer je niet alle foto’s in iCloud wilt hebben / niet nog meer wilt betalen voor iCloud-opslag / niet alle foto’s op je iPhone en iPad wilt hebben, dan is dit artikel interessant voor jou.

Tot slot

Iedereen is anders, dus ook als het gaat om de vaardigheid in het uitvoeren van dit soort operaties. Twijfel je, na het lezen van dit stappenplan, doe het dan niet. Jouw fotoverzameling is te waardevol om daar ondoordacht en gokkend mee om te gaan.
Hierboven is uitgegaan van een standaard situatie, dus het verplaatsen, creëren, splitsen of samenvoegen van bibliotheken bijvoorbeeld, is een ander verhaal. Neem daarvoor contact op.
Als je wilt, help ik je op afstand, of kom ik bij jou thuis om samen de structuur neer te zetten. E ik leer ik jou ook de handelingen die nodig zijn om het verder zelf in te richten!

Voor veel mensen levert een eindelijk goed georganiseerde foto-verzameling ook een opgeruimd gevoel in het hoofd op. Bedenk dat een Mac die een paar jaar gebruikt is, ook een controlebeurt nodig heeft; wat kan beter georganiseerd worden en wat kan er opgeruimd worden en wat kan veiliger ingesteld worden? Het is in de loop der jaren zo gegroeid, je weet niet beter. Daarvoor doe ik samen met het overgrote deel van mijn nieuwe klanten een Mac-Check. Resultaat is altijd: een Mac die beter is georganiseerd, veiliger is, opgeruimd is en daarnaast heb je meer geleerd! Gun jezelf dat!

Veel plezier en succes!


189 gedachten over “Foto’s ordenen op een iMac of MacBook”

 1. Beste Tom,

  Ik heb je artikel met veel interesse gelezen. Eigenlijk om een specifiek probleem op te lossen. Maar ik lees het antwoord niet. Vandaar mijn vraag. In mijn foto’s houd ik in een map elke week de vorderingen bij van het schilderen van een werk. Ben nu al zover dat ik ze nummer, zodat ik precies kan zien hoe de vorderingen verlopen. Nu is een groot project klaar, en ik wil het album overzetten naar mijn externe schijf. Maar dat lukt me niet zonder dat de volgorde wijzigt. Ik heb al vanalles geprobeerd, toch ligt het hele album door elkaar. daardoor kan ik de foto’s niet verwijderen uit mijn bibliotheek, wat ik wel graag zou willen. Weet jij hoe dit op te lossen? Ik ben benieuwd. ML

  Beantwoorden
  • Dag Marie-Louise,

   Ik snap je vraag. Om de werkwijze stap voor stap helemaal uit te schrijven is hier lastig te dien. De grote lijn die ik in eerste instantie voor mij zie is dit:
   foto’s exporteren > als groep bewerken met Voorvertoning > in volgorde zetten > op de foto in een hoekje een cijfer neerzetten.
   Ik kan dat op afstand samen met je doen als je dat wil. Ik hoor dat wel!

   Met vriendelijke groet,
   Tom Berends

   Beantwoorden
  • Beste Tom, je hebt me erg geholpen met het op orde houden van mijn fotobestanden. De oplossing bleek uiteindelijk vrij simpel: eerst zorgen voor een goede nummering als titel. En vervolgens het bestand niet naar de externe schijf slepen, maar Exporteren en dan opslaan op de externe schijf. Alles staat nu in de juiste volgorde. Dank voor je hulp!

   Beantwoorden
 2. Hoi Tom,

  Bedankt voor je duidelijke uitleg. Ik wil we binnenkort aan beginnen, maar vraag me af of het voor mij wel nodig is om alle albums te verwijderen. Ik heb namelijk al best veel albums aangemaakt op de manier die jij ook voorstelt (bijv. 2023-05-01 Diergaarde Blijdorp). Is het dan niet makkelijker om die te houden en naar de jaarmap 2023 te verplaatsen?

  Alvast bedankt.
  Groeten, Ricky

  Beantwoorden
  • Dag Ricky,

   Dank voor je compliment!
   Voor zo ver ik het kan overzien kan dat, maar bedenk dan wel dat als je die albums in de juiste jaar-map plaatst, dat ze dan sowieso niet in het slimme jaar-album terecht zullen komen.
   Ik zou in jouw geval gewoon een jaar eens doen op die manier. Ik ben wel benieuwd of dat verkeerde consequenties zal hebben, waarschijnlijk niet. ddDeel je die ervaring dan hier? Daar kunnen anderen en ik ook weer van leren, dat zou mooi zijn!

   Met vriendelijke groet, Tom Berends

   Beantwoorden
   • Ik zou heel graag willen weten hoe ik in één keer alle foto’s uit mijn bibliotheek kan verwijderen die ik níet in een album heb gezet. Dit zou mij zoveel ruimte geven in de iCloud en iMac. Vroeger kon je dit in een slim album aangeven, maar ik zie niet meer hoe ik dat kan doen?
    Is hier een makkelijke oplossing voor?

    Vriendelijke groet,

    Saskia Mulder

    Beantwoorden
    • Dag Saskia,

     Goede vraag, het lijkt me dat meer mensen dat antwoord zoeken. Zeker wanneer ze klaar zijn met het stappenplan dat in mijn artikel staat. Want dan wil je de rest gewoon verwijderen. Ik denk dat dit het antwoord is:
     Maak een slim album > Geef dat bijvoorbeeld de naam NietInAlbumKanWeg > Geef als zoekcriterium op: Album / Is niet / Willekeurig
     Dat slimme album verzamelt dus alle foto’s die niet in een album zijn gezet, dus niet zo belangrijk dus die kunnen weg. Test eerst even het volgende: selecteer een aantal foto’s in het net gemaakte slimme album en versleep die naar een album. Je zult zien dat ze niet meer in het slimme album staan. Dit bewijst dat het slimme album werkt. Test daarna: verwijder een paar foto’s uit het slimme album. Controleer of ze ook uit de Bibliotheek weg zijn. Dat zal zo zijn. Dan kan je een grotere groep uit het slimme album verwijderen. Dit soort procedures met veel items doe ik altijd in stappen/groepen, daardoor houd je grip op het proces. Zo verwijder je in een aantal stappen alle foto’s uit het slimme album. Wat je niet moet doen: het gevulde slimme album met inhoud verwijderen, want dan blijven de foto’s toch in de bibliotheek staan.
     Op deze wijze maak je inderdaad ruimte vrij op je Mac en dus ook in iCloud. Voorwaarde is natuurlijk wel het indien van foto’s in albums klaar hebt.
     Schrijf je even hier je ervaringen op? Dan kunnen anderen hier ook van gebruik maken, zo leren we van elkaar!

     Met vriendelijke groet, Tom Berends

     Beantwoorden
     • Het is helemaal gelukt! Meer dan 26.000 foto’s zowel van mijn iMac als mijn cloud verwijderd, dat ruimt op! Werkt als een trein: alle fot’ts die niet in een album staan zijn verwijderd, de rest is er uiteraard nog. Ik ben superblij, dank!

      Beantwoorden
      • Dag Saskia,

       Wat een leuke reactie! Heel fijn dat m’n plan is gelukt. Ik zal daarover een opmerking toevoegen aan het grote artikel over foto’s organiseren op de Mac op mijn website! Dan kunnen mensen die de stappen in het artikel helemaal hebben gevolgd, daar ook van profiteren. Dank voor je feedback!

       Met vriendelijke groet, Tom Berends

       Beantwoorden
       • Dag Tom, ik heb dit item(foto’s verwijderen die niet in ’n album staan) gevolgd en uit geprobeerd. Het werkt prima ,echter er is nog 1 stap te maken en dat is ze verwijderen uit “Recent verwijderd” Klopt dat?
        Met vriendelijke groet, Kees Verdoorn

        Beantwoorden
        • Dag Kees,
         Mooi dat het prima werkt, maar je hebt helemaal gelijk, de laatste stap moet zijn dat je ze daarna verwijdert uit de afdeling ‘Recent verwijderd’.
         Ik ga het vandaag meteen veranderen!
         Zeer bedankt voor jouw berichtje, zo wordt het artikel weer beter!

         Met vriendelijke groet, Tom Berends

 3. Ik heb een vraagje, zojuist heb ik een slim album gemaakt, omdat het sorteren van foto’s echt vreselijk is. Ik heb ook foto’s van mijn android telefoon ertussen staan en bij het importeren staat hierdoor alles door elkaar in mijn bibliotheek. Dit is ook de reden dat ik altijd per maand een album maak, zo ook bij 2019, maar dit kost enorm veel tijd.
  Nu hoopte ik na deze uitleg dat ik hier vanaf zou zijn, echter mis ik enorm veel foto’s in mijn slimme album. Is er een manier hoe ik alle foto’s in mijn slimme jaarmap krijg, want zo heb ik er helaas niks aan 🙁

  Beantwoorden
  • Dag Jeltje,
   Ik ga er even vanuit dat je de zoek-criteria precies van het slimme album zo hebt gemaakt zoals beschreven. Wanneer je foto’s mist in zo’n slim jaar album, dan staan die foto’s (eigenlijk alleen maar een verwijzing) ergens in een of meerdere albums. Vandaar dat ik in het begin van het artikel zeer sterk aanraad om eerst alle zelf gemaakte mappen en albums te verwijderen. Dus ook alle iPhoto-gebeurtenissen, want dat zijn ook mappen en albums. Ik vermoed dat dat het is. Probeer het eerste deel van het artikel nog een keer goed te lezen.
   Met vriendelijke groet, Tom Berends

   Beantwoorden
 4. Hallo Tom,

  Ik heb uiteraard veel foto’s in de foto app maar ook filmpjes. Een aantal daarvan zijn van voor het mobiele tijdperk, gemaakt met een filmcamera. En natuurlijk in het vervelende .AVI formaat.
  Het converteren naar mov is eenvoudig via Quicktime, maar het is volgens mij onmogelijk om te zien in welk album filmpjes staan.
  Dus eigenlijk is de vraag: hoe kan je aan een foto of een filmpje zien in welk album hij staat?

  Dank alvast voor je meedenken!

  Beantwoorden
  • Dag Jan,
   Het klopt, Apple heeft nog geen ingebouwde mogelijkheid om van uit de bibliotheek te zien in welk album een foto of video staat. Maar, hier is wel veel vraag naar, dus het zou me niet verbazen dat die mogelijkheid er binnen een paar jaar wel in zit. Zo ging het immers ook met de wijd verbreide wens om de ingebouwde mogelijkheid te hebben binnen de Foto’s-app te ontdubbelen. Die is er nu. Maar goed, daar ben je nu niet mee geholpen.

   Succes!
   Met vriendelijke groet, Tom Berends

   Beantwoorden
 5. Op een externe harde schijf staan mijn foto’s als mov. Na het importeren uit de bibliotheek is het ineens een avi en kan een video niet afgespeeld worden.
  Onderstaande melding krijg ik dan.
  Video’s met niet-beschikbare originele bestanden kunnen niet worden geopend. De originele video ‘sinterklaas 2004 008.avi’ is offline of onvindbaar. Klik op ‘Zoek origineel’ om opnieuw te verbinden.
  Wat gaat er fout en hoe te herstellen?
  Groet en dank alvast

  Beantwoorden
  • Dag Laetitia,
   Het klinkt allemaal wat apart moet ik zeggen. Een paar opmerkingen:
   A Foto’s hebben normaal gesproken nooit de extensie .mov dat is gereserveerd voor video’s.
   B Omschrijf eens wat je bedoelt met: “Na het importeren uit de bibliotheek”.
   C AVI kan je afspelen op je Mac, als je VLC-Player installeert.
   D “Off-line / onvindbaar / Zoek origineel / enz.: Dat doet me denken aan ‘Referentiebestanden’ Ik heb in het laatste gedeelte van dit artikel daar iets over geschreven.
   E Ik zou het op afstand online moeten zien, om er verder iets over te kunnen zeggen.
   Hopelijk heb je hier toch wat aan!

   Groetjes,
   Tom Berends

   Beantwoorden
 6. Ik loop tegen het volgende probleem aan: heb foto’s op mijn externe harde schijf staan (van een oude laptop afgehaald) en wilde deze gaan uitzoeken/ordenen op mijn iMac/MacBook.
  Hij leest de harde schijf en kan ook de foto’s openen alleen dan open ik een foto maar kan niet pijltje naar rechts (of links ;)) naar de volgende foto klikken maar moet deze sluiten om vervolgens te dubbel klikken op een nieuwe foto.
  Iemand idee hoe ik dit kan oplossen?

  Beantwoorden
  • Dag Nancy,
   Vervelend dat dat niet lukt. Een paar opmerkingen die bij me opkomen:
   A Ik zou de foto’s importeren van de externe harde schijf in de Foto’s bibliotheek (Foto’s > Archief > Importeer) De foto’s-app is gemaakt voor alle fotoactiviteiten, dus ook voor dit soort uitzoekwerk.
   B Wellicht dat de formattering van de externe schijf roet in het eten gooit.

   Succes!
   Met vriendelijke groet,
   Tom Berends

   Beantwoorden
 7. Wat een fijne methode om je foto’s te ordenen. Ik gebruik het nu sinds een jaar en vind het erg prettig werken. Echter, sinds kort komen de foto’s die ik doorgestuurd heb gekregen via whatsapp en in mijn fotorol staan niet meer in mijn slimme album terecht. Er bleek een album whatsapp foto’s te zijn aangemaakt, die ik al heb verwijderd, maar dit gaf helaas geen verandering. Enig idee hoe ik dit op kan lossen? Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • Dag Marthe,
   Fijn om te lezen dat deze manier van foto’s ordenen goed bevalt!
   Zet automatisch WA-foto’s toevoegen aan de filmrol uit: iPhone > WA > tandwieltje > Chats > Voeg toe aan filmrol: vinkje weghalen.
   Dan kan je foto’s die je via WA krijgt toegestuurd, toch in de bibliotheek krijgen door even op de WA-foto te drukken, dan te kiezen voor Bewaar. Dat laat op de Mac onder aan de album-rij een album WhatsApp ontstaan met die foto er in. Verwijder dat album met inhoud. Hij staat dan alleen nog in de bibliotheek. En dan pikt het slimme album hem op. Bij Ventua lijkt dit te werken. Overigens: neem wel de tijd tussen de stapjes door, want soms duurt het even voordat er resultaat is.
   Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie!
   Oh ja, ik daag iedereen uit om hier haar of zijn tanden eens in te zetten. Wie weet is er een simpelere manier!

   Met vriendelijke groet,
   Tom Berends

   Beantwoorden
   • Bedankt voor het snelle antwoord! Dan ga ik dat vanaf nu zo proberen. Jammer dat als je whatsapp automatisch opslaan in filmrol aan hebt staan ze dus niet automatisch in de bibliotheek komen. Met name voor de grote aantallen foto’s was dat handig:)

    Beantwoorden
   • Dag Tom,

    Heb er een tijdje mee zitten spelen maar het lukt helaas nog niet helemaal. Als ik een foto van whatsapp opsla komt hij in de filmrol (net als eerder bij het automatisch opslaan in de filmrol). Ik zie hem vervolgens op de mac in het foto album ‘WA’ staan, dit album heb ik verwijderd inclusief inhoud. Dan staan de foto inderdaad nog in de bibliotheek, maar wordt helaas niet opgepikt door het slimme album.. Geen idee hoe dat kan.

    Beantwoorden
    • Dag Marthe,

     Even hardop denken: als je het album WA met inhoud verwijdert, dan zitten de foto’s inderdaad nog in de bibliotheek. Maar ze zitten ook nog in het ‘album’ Recent verwijderd. Wat gebeurt er als je ze daar ook uit verwijdert?

     Met vriendelijke groet,
     Tom Berends

     Beantwoorden
     • Hoi Tom,

      Daar zitten ze dan niet in omdat ze nog wel in de fotobibliotheek staan. Ik heb ontdekt dat het wel werkt als ik de foto’s uit het album whatsapp verwijder, maar niet als ik het album in zijn geheel verwijder.
      Met terugwerkende kracht niet helaas, dus de eerdere foto’s de ik via whatsapp heb gekregen moet ik nog handmatig in de albums zetten, maar in ieder geval is er een manier om nu via het whatsapp album in het slimme album te krijgen. Bedankt voor het meedenken!

      Hartelijke groet,
      Marthe

      Beantwoorden
 8. Misschien kan iemand mij helpen hiermee. Ik kom er niet uit.
  Ik heb foto’s van meerdere iPhones via diverse iCloud’s gedownload op mijn Mac. Dat zijn allemaal foto’s van het type HEIC. Ik probeer ze nu te sorteren op het moment van aanmaak (dus het moment dat de foto gemaakt is). Wat ik ook probeer (sorteren of groeperen), de foto’s blijven op nummervolgorde gesorteerd.
  Hoe kan dit nu?
  Groet,
  Menno

  Beantwoorden
 9. Dag Tom,
  Dank voor de heldere uitleg. Ik heb enkele 10.000den foto’s vanaf halverwege de jaren ’10 op mijn iMac uit 2014.. Eerst werkte zonder iCloud, maar doe dat inmiddels wel. Ik heb mijn foto’s in jaar-, vakantie-, en themabibliotheken georganiseerd. Dat zijn er ondertussen een stuk of dertig waarin ik het overzicht via PowerPhoto’s houd. Daarnaast heb ik en systeembibliotheek waarin mijn gedeelde albums staan en de actuele foto’s die ik met mijn iPhone XR maak. Geregeld exporteer (en importeer) foto’s naar de andere bibliotheken. Dit werkt goed maar in het verleden is het wel eens misgegaan met importeren van foto’s en converteren van iPhoto naar Photo’s. Het gevolg is dat er een aantal referentiebestanden zijn waarvan de bronbestanden ontbreken. Daar kun je niet veel mee. Alle info staat er in maar een kopie maken of bewerken is e niet bij. Ook kan ik ze niet printen. Het enige dat werkt is een er een pdf-fotoboek van te maken met de extensie Motif (wel handig hoor). Om er een gewone, bewerkbare foto van te maken zou ik een schermafdruk moeten maken maar dan gaat alle meta-formatie verloren. Apple helpdesk zegt dat er niet aan te doen is. Zie jij nog een andere oplossing?

  Dan nog een andere vraag. Na conversie van iPhoto naar Photo’s blijft er bij sommige foto een label ‘fotostream’ staan. Kan dat weg en is het een probleem?

  Beantwoorden
  • Dag Sjaak,
   Mooi om jouw verhaal te lezen, je bent gelukkig ook iCloud gaan gebruiken en verder krijg ik op een afstand de indruk dat je veel doet en veel er vanaf weet, leuk!
   Jouw referentiebestanden-probleem: daar is nu na al die jaren zeer waarschijnlijk niets meer aan te doen als de originelen er niet meer zijn. Jouw schermafdruk-oplossingsmethode is dan het maximale wat je dan kunt doen.
   FotoStream is het oude synchronisatiesysteem van foto’s, niet meer gebruiken. Ik zou even met een onbeduidend fotootje het uitproberen door het label te verwijderen. Levert dat geen problemen op, dan zou ik het met de grote groep doen.
   Succes!

   Met vriendelijke groet,
   Tom Berends

   Beantwoorden
 10. Goedemorgen!
  Wat fijn om zo’n uitgebreide en zorgvuldige beschrijving te vinden. Dank daar voor.
  Met goede moed ben ik aan de slag gegaan. Alle al gemaakte albums verwijderd, jaarmappen gemaakt en daarbinnen de slimme mappen met de twee criteria.
  Toen begonnen met jaar 2015: foto’s geselecteerd, op de jaarmap geplaatst en een goede naam voor de map verzonnen. Echter toen ik terug ging naar de slimme map, waren ze niet verdwenen.
  het vinkje voldoen aan alle criteria staat aan, er zijn twee criteria ingevuld. aangemaakt tussen… en album voldoet niet aan willekeurig. Kun je me helpen? wat zie ik over het hoofd?
  Alvast bedankt voor het meedenken!
  PS. ik heb een MacBook Air uit 2020

  Beantwoorden
  • Dag Sandra,

   Sorry voor mijn veel te late reactie, eerlijk gezegd, ik was hem vergeten…

   Wat je beschrijft is allemaal goed, maar ik zou het ook wel even willen zien. Dat kan door mij via info@meermetmijnmac.nl een schermafbeelding te maken van de criteria of ik kan even kort met je meekijken op afstand. Ik hoor wel wat je het prettigste vindt.

   Met vriendelijke groet,
   Tom Berends

   Beantwoorden
 11. Beste Tom,

  Ik gebruik Mac OS Monterey. Bij het benoemen van ‘gezichten’ zie ik een steeds groter wordende rij met foto’s van dezelfde persoon met dezelfde naam. Hoe kan ik dit terugbrengen tot 1 gezamenlijke naam? Vroeger kon ik kiezen welke foto ik dan wilde gebruiken als een soort ‘hoofdfoto’ voor deze persoon. Maar ik kan deze optie niet meer terugvinden. Het lijkt erop dat het systeem zelf een hoofdfoto van iemand kiest.

  Beantwoorden